Panie i Panowie, powiedzmy to szczerze: przyjeżdżamy na KOLĘ nie tylko po to by słuchać, ale przede wszystkim, aby ze sobą rozmawiać. W oficjalnej części konferencji znajdzie się na to czas w trakcie piątkowych paneli dyskusyjnych.Koordynator bloku: Piotr Milewski

Piotr Milewski (STG Funreal) i Dominik Dembiński (Liveform)
Słownik larpowy

Po Konferencji Larpowej KOLA 2013 rozpoczęły się prace nad słownikiem larpowym. Różne środowiska laprowe przez lata operowały własnymi słowami, pojawiły się larpowe slangi związane z konkretnymi imprezami. Natomiast teraz, kiedy pojawia się coraz więcej artykułów, publikacji i prac o larpach, warto, żeby larpowcy mówili do siebie tym samym językiem. Czas na podsumowanie rocznej pracy nad hasłami i ich definicjami.

Piotr Milewski (STG Funreal) i Dominik Dembiński (Liveform)
Wikipedia: hasło larp

Wikipedia to dla wielu ludzi podstawowe źródło wszelakiej wiedzy o świecie. W jaki sposób powinien być opisany larp? Co zrobić z hasłami pokrewnymi? Czy wzorować się na obcojęzycznych stronach, czy opisywać hasło w stylu bardziej zbliżonym do rodzimej kultury larpowej? Jak walczyć z ignorancją i butą wikipedystów?

Krzysztof Chmielewski (STG Funreal)
Złote Maski - blaski i cienie

Za kwartał na poznańskim Pyrkonie odbędzie się piąta już edycja największego w Polsce konkursu larpowego Złote Maski. Laury zdobywają bezsprzecznie twócy najwyższej próby, a powszechną jest opinia, że ubiegłoroczne gry prezentowały najwyższy poziom w stosunku do poprzednich edycji. Tymczasem jak dotąd nie ukazała się zwarta publikacja z ocenami sędziów, zwycięskimi i nominowanymi grami. Słychać też głosy, że kuleje komunikacja z graczami i twórcami, i że tradycją festiwalu stało się przerywanie konwentowiczom snu na okoliczność obrad kapituły sędziowskiej. Korzystając z tego, że winter is coming, spróbujmy zastanowić się, o co z tym konkursem chodzi? Po co nam on? Co w nim kuleje i co można zrobić, żeby przestało?
W szczególności chcielibyśmy skupić się na trzech aspektach: I. Gry i twórcy (poświęcony scenariuszom i realizacji gier konkursowych) II. Organizatorzy i sędziowie (wizja i misja konkursu, techniczne aspekty prac nad konkursem) III. Feedback, post-project i inne trudne słowa (komunikacja z twórcami, materiały pokonkursowe, co daje zwycięstwo etc.)

Remigiusz Maciupa (Wioska Fantasy)
Larpy jako skomercjalizowana gałąź rozrywki

Dyskusja o sposobie komercjalizowania się larpów w Polsce. Wdrażane rozwiązania, pomysły, doświadczenia.

Dominik Dembiński (Liveform)
Ankieta larpowa 2013 - prezentacja wyników

Prezentacja wyników uzyskanych w ankiecie larpowej.

Piotr Milewski (STG Funreal)
ZPSL

Czy potrzebujemy Związku Polskich Stowarzyszeń Larpowych. Potrzeby, możliwości, zagrożenia. Argumenty za i przeciw. Propozycje możliwych rozwiązań, oficjalne rozpoczęcie kuluarowych dyskusji.