Chciałoby się czasem wykrzyknąć: wiedzo, quo vadis? Dlaczego nas opuszczasz, dlaczego znikasz? Dlaczego, widząc jak się oddalasz, wiem, że za chwilę znów ktoś, gdzieś, wyważy otwarte z tak wielkim trudem drzwi?...
Dość!
Piszmy!
Dzielmy się naszym doświadczeniem.
Niech zostanie ślad naszej pracy.

Od 20 października przyjmujemy koncepty artykułów do Publikacji KOLA 2014.
 
Zapraszamy do współtworzenia kolejnej polskiej publikacji larpowej, która zostanie wydana przy okazji Konferencji Larpowej KOLA 2014. Chcemy, abyście to właśnie Wy pomogli nam zebrać wiedzę i podzielili się swoimi doświadczeniami twórców, uczestników i badaczy larpów. Zgłoście i napiszcie swój artykuł!
Aby pomóc Wam usystematyzować Wasze pomysły, dokonaliśmy podziału strukturalnego publikacji. Stąd wziął się roboczy tytuł: Larp. Myślą, Słowem i Uczynkiem.
 
Myśl – inspiracja i koncepcje

Ona jest pierwsza - iskra. Rodzi się z inspiracji. Gdzie ją znaleźć? A potem – co dalej? Jaki nadać jej kształt? Jaką znaleźć dla niej konstrukcję? Linię życia, linię scenariusza? Otwarcie, zamknięcie, początek, ale czy koniec, czy jego też szukać?
 
Słowo – pisanie i proces twórczy

Pierwsze narzędzie. Używać należy szczodrze, acz z rozwagą, to pewne. Ale co napisać? Czego nie? Co ukryć między wierszami? Które słowa wciągnąć na maszt i po co? Jak łączyć we wzory, kody, systemy, drzewa możliwości, labirynty tajemnic?
 
Uczynek – przygotowanie, prowadzenie i dokumentacja postlarpowa

Zaczyna się, zanim się zacznie. Jak się przygotować? Czego szukać? Co zrobić samemu? Jak być sprytnym? Jak zbudować świat - konflikt, dotyk, przestrzeń, seks, magię, czas, bogów? A później, gdy już się zacznie – jakim być? Prowadzić za rękę, szeptać na ucho, puścić wolno, otoczyć muzyką? Podziękować, porozmawiać po?
 
Oczywiście, nie chcemy Wam niczego narzucać. Możecie swobodnie przemieszczać się pomiędzy powyższymi tematami lub też skupić się na jednym, nawet bardzo wąskim zagadnieniu. Wszystko zależy od Was.
 
Ważne terminy:
 
20 października 2013 otwarcie zgłoszeń konceptów
01 grudnia 2013 ostateczny termin nadesłania artykułów
 
Akceptacja konceptu nastąpi w ciągu 72 godzin.Prawa autorskie

Publikacja KOLA 2014 zostanie opublikowana w wersji elektronicznej jako PDF oraz w wersji papierowej zgodnie z prawami polskiej licencji Creative Commons, która pozwala każdemu bezpłatnie kopiować, rozpowszechniać i odtwarzać utwór na następujących warunkach:

Uznanie autorstwa — utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę.
Użycie niekomercyjne — nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.*
Bez utworów zależnych — nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.

*Zwracamy się z prośbą do autorów tekstów, aby wyrazili zgodę na to, by organizatorzy Konferencji Larpowej KOLA 2014 otrzymali prawo do komercyjnego korzystania z ich tekstów - jedynie w celu wydrukowania maksymalnie 500 kopii publikacji i sprzedaży lub ofiarowania ich bezpłatnie na warunkach ustalonych przez organizatorów.

Wszyscy autorzy opublikowanych tekstów otrzymają bezpłatną drukowaną kopię publikacji, jednak w przypadku wysyłki to oni pokryją jej koszty.

Autorzy mogą ponownie publikować swoje teksty w innych miejscach, pod warunkiem, że zaznaczone zostanie miejsce pierwszej publikacji (KOLA 2014).

Jeśli zgłaszany artykuł był już publikowany, należy zgłosić tę informację do redaktorów publikacji.

Autorzy mogą zgłaszać jedynie teksty, do których mają prawa.

Format tekstów

Długość tekstu nie powinna przekraczać 25.000 znaków (ok. 6 stron).
Preferowany format tekstów to .doc lub .rtf.
Przypisy - umieszczone funkcją „Wstaw przypis”, numerowane po kolei na dole strony.
Cytaty ze wskazaniem autora w formacie MLA (wytyczne odnośnie stylu na stronie: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01). Bibliografia umieszczona na końcu artykułu, w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów źródeł.

Język

Artykuły powinny być napisane w języku polskim lub angielskim (w którym to przypadku za zgodą autora zostaną przetłumaczone na język polski).
Słowo “larp” pisane małymi literami. Terminy obcojęzyczne wyróżnione kursywą, z ewentualnym wyjaśnieniem w nawiasie lub w przypisie.
Dopuszczalne skróty: MG, BG, BN, RPG, D&D. Inne skróty powinny być rozwinięte w nawiasie, gdy pojawiają się w tekście po raz pierwszy.
Teksty pisane w pierwszej osobie i styl nieformalny dopuszczalne.

Zdjęcia

Zachęcamy do załączania zdjęć i obrazków, wysyłanych jako oddzielne pliki w formacje JPG lub tiff.
Każde zdjęcie powinno być opisane w formacie: autor, osoby na zdjęciu, miejsce/wydarzenie, data.
Prosimy o zaznaczenie w tekście artykułu, gdzie powinny się pojawić dane zdjęcia.
Nie gwarantujemy, że wszystkie zdjęcia pojawią się w publikacji.
Kolorowe zdjęcia zostaną wydrukowane w czerni i bieli.

Prosimy NIE wklejać zdjęć do tekstu artykułu!

Prosimy nie wysyłać do publikacji zdjęć, do których autor artykułu nie ma prawa.

Biografie

Każdy autor proszony jest o przysłanie krótkiej notki biograficznej do 100 słów oraz swojego zdjęcia portretowego.

Redakcja

Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do: odrzucenia artykułu w każdym momencie; poproszenia o zmiany, wyjaśnienia lub dodatkowe informacje o tekście; poprawy błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych lub prośby o poprawki autora; przycinania, zmieniania kolorystyki i/lub kontrastu otrzymanych zdjęć.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

Dorota Trojanowska

e-mail: dorota.trojanowska[at]gmail.com