Konferencja Larpowa KOLA 2014 odbędzie się w Centrum Konferencyjnym, które jest częścią Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego.

PPNT znajduje się w Gdyni, przy Alei Zwycięstwa 96/98.

Konferencja KOLA 2014 odbędzie się w tej prestiżowej lokacji, dzięki współpracy i przychylności GCI, czyli Gdyńskiego Centrum Innowacji. Jest to Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni, powołana przez Radę Miasta Gdyni do koordynowania rozwoju Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz do realizacji zadań związanych z rozwojem przedsięwzięć innowacyjnych na terenie Gdyni.

O PPNT warto powiedzieć więc kilka słów więcej.

Misją Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem oraz stymulowanie innowacyjnej przedsiębiorczości w otwartym środowisku partnerskiej współpracy.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny ma na celu skoncentrowanie wszelkich działań dla aktywizacji rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego oraz stymulowania współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Funkcjonowanie Parku przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstw działających w branżach innowacyjnych.

Zadaniem PPNT jest stworzenie i zapewnienie dogodnych warunków dla firm do realizacji przedsięwzięć opartych o wysoko zaawansowane technologie głównie w dziedzinach biotechnologii i ochrony środowiska, informatyki i wzornictwa przemysłowego, gwarantujących bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego.

Zadaniem PPNT jest również dbanie o rozwój przedsiębiorczości w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i restrukturyzację regionalnej gospodarki oraz tworzenie nowych, stałych miejsc pracy.

Realizowane przez PPNT zadania i współpraca z partnerami zagranicznymi, służą monitorowaniu trendów rozwojowych branż innowacyjnych oraz odpowiadają na już zidentyfikowane potrzeby firm tworzących i wdrażających najnowocześniejsze projekty i technologie.