W nieustannej pogoni za nowościami często zapominamy o podstawowych zasadach dotyczących projektowania. Jesteśmy jak karateka, który przygotowując się do egzaminu na czarny pas przestał ćwiczyć podstawowe kata i przegrał sparing z nowicjuszem. Warto to zmienić. Chcielibyśmy, aby w tym bloku znalazły się prezentacje dotyczące designu, zasad projektowania gier, pisania scenariuszy, aktorstwa i teatru.Koordynator bloku: Malwina Otto

Adrianna Alicja Markowicz (Wioska Fantasy)
Larp a teatr i preformance

Gdzie na mapie teatru leży larp? Jak funkcjonuje w nim strategia zamiany ról i sławetna Fischer-Lichtowska "pętla feedbacku"? Co by na larpa powiedział Grotowski? „Larp, Theatre and Performance” - Marjukka Lampo się myli.

Magdalena Zylik (Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA)
Drama(t) w larpach

Fikcyjna sytuacja, wchodzenie w role, angażowanie umysłu, serca i uczuć, improwizacja..... mówi Ci to coś? Larpy nie muszą być tylko odmianą gry fabularnej……. Mogą stać się przestrzenią do edukacji, autorefleksji i większej świadomości otaczającego świata. Drama przez swój specyficzny sposób pracy - wchodzenie w role - kształtuje z jednej strony umiejętności społeczne i intelektualne uczestników, takie jak: praca w grupie, współdziałanie, umiejętności efektywnej komunikacji, empatii etc., z drugiej zaś pozwala na wyrażenie siebie - własnych uczuć, myśli i doświadczeń. Dzięki temu możemy przyjrzeć się emocjom, sytuacjom problemowym i ich rozwiązaniom oraz poszerzyć możliwości rozumienia postaw i zachowań innych ludzi. Jedną z zasadniczych funkcji dramy jest ukazywanie motywów i konsekwencji określonego zachowania, analizowanie postaw i pobudzanie świadomości relacji.

Anna i Michał Rogala
Miejsce postaci w sieci społecznych powiązań - praktyczne sposoby jego określania z graczem.

Postać gracza jest osadzona w sieci społecznych powiązań. Na potrzeby larpa twórca musi przekazać graczowi lub ustalić wraz z nim przynajmniej część z nich. Wystąpienie ma na celu zaprezentowanie praktycznych sposobów przekazywania wiedzy na temat osób znanych postaci gracza, w które wcielą się inni gracze lub które zostaną w inny sposób wykorzystane w trakcie gry, oraz opisywania lub tworzenia razem z graczem relacji z tymi osobami. Poruszona zostanie m.in. tematyka opracowywania pod tym kątem kart postaci, briefingów indywidualnych i grupowych, tworzenia okólników dla grup graczy, rozpoznawania postaci za pomocą identyfikatorów noszonych przez graczy oraz warsztatów poprzedzających grę. Podniesiony zostanie również problem postaci ukrywających swoją tożsamość, która może zostać odkryta podczas gry oraz mechaniki rozpoznawania przez postać gracza znanych jej osób, które ma nastąpić dopiero w trakcie larpa.

Zofia Urszula Kaleta (Wielosfer)
Warsztaty - gra przed grą

Kiedy następnym razem zrzucisz winę na graczy, mówiąc, że popsuli Ci scenariusz, zastanów się, czy zrobiłeś absolutnie wszystko, by temu zapobiec? O tym, że nie istnieją kwestie oczywiste. W jakiej kolejności pytać o znajomość mechaniki. Szybka nauka imion i relacji między postaciami. Rozdawanie kart postaci. Dostosowanie ćwiczeń do tematu larpa. Praktyczne zgrywanie grupy.

Artur Woźniak
1001 błędów, które zrobiłem przy briefowaniu

Prelekcja o tym, jakie błędy robi się najczęściej podczas briefowania/przygotowania graczy do larpa. Które, z nich są najbardziej szkodliwe. Jak ich uniknąć, jak im przeciwdziałać i jak minimalizować konsekwencje. Wszystko na podstawie niezwykle bogatego doświadczenia prelegenta w nieprawidłowym briefowaniu.

Mikołaj Wicher (Liveform)
Scenografia, głupcze!

Każdy przedmiot na terenie gry, nie będący Twoim graczem, jest scenografią. Ona będzie mieć znaczenie, czy tego chcesz czy nie. Gracze będą na niej grać. Czy zamierzasz pozostawić to przypadkowi? A może weźmiesz sprawy w swoje ręce? Podczas krótkiej prezentacji połączonej z dyskusją zastanowimy się, jak w sytuacji ograniczonych środków tworzyć scenografię odpowiednią dla typu gry, który zamierzamy przeprowadzić (trójkąt GNS).

Bartek Zioło (Wielosfer)
Mieszanie biurko z LARP*

Jak wiadomo, wszystko co dobre w larpingu wymyślili Skandynawowie. Przyjrzyjmy się więc koncepcji, która ma nie tyle być stosowana dosłownie, co zmienić podejście do tworzenia gier w ogóle. Czy to w ogóle ma rację bytu w naszych polskich realiach? Przed wami The Mixing Desk of Larp. (*dosłowne tłumaczenie z Google Translate).

Adrianna Alicja Markowicz (Wioska Fantasy)
Larpy polskie pierwsze

Początki polskiego larpowania na podstawie wywiadu z Sylwią "Kiro" Żabińską oraz jej dwoma przyjaciółmi z klubu Collaps: Robertem ,,Inkognitem” Witosławskim oraz „Trzecim”.