Ważne terminy:
 
20 października 2013
otwarcie zgłoszeń konceptów artykułów do publikacji
otwarcie zgłoszeń punktów programu

01 listopad 2013
otwarcie rejestracji online

01 grudnia 2013
ostateczny termin nadsyłania artykułów do publikacji

08 grudnia 2013
zamknięcie zgłoszeń punktów programu

23 grudnia 2013
ostateczny termin nadsyłania prezentacji do materiałów konferencyjnych
publikacja pełnego programu konferencji

03 styczeń 2013
rozpoczęcie konferencji

05 styczeń 2013
zakończenie konferencji