Udział w Konferencji Larpowej KOLA 2014 jest bezpłatny. Wymagamy jedynie wcześniejszej rejestracji online. Zgłoszenia przyjmować będziemy do 31 grudnia 2013 r.
 
W trakcie Konferencji Larpowej można będzie nabyć:
· Publikację KOLA 2014;
· zestaw materiałów konferencyjnych.

Konferencja Larpowa KOLA 2014 odbędzie się w Centrum Konferencyjnym, które jest częścią Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego.

PPNT znajduje się w Gdyni, przy Alei Zwycięstwa 96/98.

Konferencja KOLA 2014 odbędzie się w tej prestiżowej lokacji, dzięki współpracy i przychylności GCI, czyli Gdyńskiego Centrum Innowacji. Jest to Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni, powołana przez Radę Miasta Gdyni do koordynowania rozwoju Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz do realizacji zadań związanych z rozwojem przedsięwzięć innowacyjnych na terenie Gdyni.

O PPNT warto powiedzieć więc kilka słów więcej.

Misją Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem oraz stymulowanie innowacyjnej przedsiębiorczości w otwartym środowisku partnerskiej współpracy.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny ma na celu skoncentrowanie wszelkich działań dla aktywizacji rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego oraz stymulowania współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Funkcjonowanie Parku przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstw działających w branżach innowacyjnych.

Zadaniem PPNT jest stworzenie i zapewnienie dogodnych warunków dla firm do realizacji przedsięwzięć opartych o wysoko zaawansowane technologie głównie w dziedzinach biotechnologii i ochrony środowiska, informatyki i wzornictwa przemysłowego, gwarantujących bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego.

Zadaniem PPNT jest również dbanie o rozwój przedsiębiorczości w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i restrukturyzację regionalnej gospodarki oraz tworzenie nowych, stałych miejsc pracy.

Realizowane przez PPNT zadania i współpraca z partnerami zagranicznymi, służą monitorowaniu trendów rozwojowych branż innowacyjnych oraz odpowiadają na już zidentyfikowane potrzeby firm tworzących i wdrażających najnowocześniejsze projekty i technologie.

Z uwagi na międzynarodowy charakter tegorocznej konferencji oraz dla wygody uczestników, zdecydowaliśmy o przygotowaniu specjalnego zestawu materiałów konferencyjnych. Będzie on zawierał komplet wydruków z prezentacji używanych przez prelegentów podczas ich wystąpień.
 
Materiały konferencyjne będą do nabycia w Recepcji. Cena zestawu zostanie podana po zamknięciu programu konferencji.

Chciałoby się czasem wykrzyknąć: wiedzo, quo vadis? Dlaczego nas opuszczasz, dlaczego znikasz? Dlaczego, widząc jak się oddalasz, wiem, że za chwilę znów ktoś, gdzieś, wyważy otwarte z tak wielkim trudem drzwi?...
Dość!
Piszmy!
Dzielmy się naszym doświadczeniem.
Niech zostanie ślad naszej pracy.

Od 20 października przyjmujemy koncepty artykułów do Publikacji KOLA 2014.
 
Zapraszamy do współtworzenia kolejnej polskiej publikacji larpowej, która zostanie wydana przy okazji Konferencji Larpowej KOLA 2014. Chcemy, abyście to właśnie Wy pomogli nam zebrać wiedzę i podzielili się swoimi doświadczeniami twórców, uczestników i badaczy larpów. Zgłoście i napiszcie swój artykuł!
Aby pomóc Wam usystematyzować Wasze pomysły, dokonaliśmy podziału strukturalnego publikacji. Stąd wziął się roboczy tytuł: Larp. Myślą, Słowem i Uczynkiem.
 
Myśl – inspiracja i koncepcje

Ona jest pierwsza - iskra. Rodzi się z inspiracji. Gdzie ją znaleźć? A potem – co dalej? Jaki nadać jej kształt? Jaką znaleźć dla niej konstrukcję? Linię życia, linię scenariusza? Otwarcie, zamknięcie, początek, ale czy koniec, czy jego też szukać?
 
Słowo – pisanie i proces twórczy

Pierwsze narzędzie. Używać należy szczodrze, acz z rozwagą, to pewne. Ale co napisać? Czego nie? Co ukryć między wierszami? Które słowa wciągnąć na maszt i po co? Jak łączyć we wzory, kody, systemy, drzewa możliwości, labirynty tajemnic?
 
Uczynek – przygotowanie, prowadzenie i dokumentacja postlarpowa

Zaczyna się, zanim się zacznie. Jak się przygotować? Czego szukać? Co zrobić samemu? Jak być sprytnym? Jak zbudować świat - konflikt, dotyk, przestrzeń, seks, magię, czas, bogów? A później, gdy już się zacznie – jakim być? Prowadzić za rękę, szeptać na ucho, puścić wolno, otoczyć muzyką? Podziękować, porozmawiać po?
 
Oczywiście, nie chcemy Wam niczego narzucać. Możecie swobodnie przemieszczać się pomiędzy powyższymi tematami lub też skupić się na jednym, nawet bardzo wąskim zagadnieniu. Wszystko zależy od Was.
 
Ważne terminy:
 
20 października 2013 otwarcie zgłoszeń konceptów
01 grudnia 2013 ostateczny termin nadesłania artykułów
 
Akceptacja konceptu nastąpi w ciągu 72 godzin.Prawa autorskie

Publikacja KOLA 2014 zostanie opublikowana w wersji elektronicznej jako PDF oraz w wersji papierowej zgodnie z prawami polskiej licencji Creative Commons, która pozwala każdemu bezpłatnie kopiować, rozpowszechniać i odtwarzać utwór na następujących warunkach:

Uznanie autorstwa — utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę.
Użycie niekomercyjne — nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.*
Bez utworów zależnych — nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.

*Zwracamy się z prośbą do autorów tekstów, aby wyrazili zgodę na to, by organizatorzy Konferencji Larpowej KOLA 2014 otrzymali prawo do komercyjnego korzystania z ich tekstów - jedynie w celu wydrukowania maksymalnie 500 kopii publikacji i sprzedaży lub ofiarowania ich bezpłatnie na warunkach ustalonych przez organizatorów.

Wszyscy autorzy opublikowanych tekstów otrzymają bezpłatną drukowaną kopię publikacji, jednak w przypadku wysyłki to oni pokryją jej koszty.

Autorzy mogą ponownie publikować swoje teksty w innych miejscach, pod warunkiem, że zaznaczone zostanie miejsce pierwszej publikacji (KOLA 2014).

Jeśli zgłaszany artykuł był już publikowany, należy zgłosić tę informację do redaktorów publikacji.

Autorzy mogą zgłaszać jedynie teksty, do których mają prawa.

Format tekstów

Długość tekstu nie powinna przekraczać 25.000 znaków (ok. 6 stron).
Preferowany format tekstów to .doc lub .rtf.
Przypisy - umieszczone funkcją „Wstaw przypis”, numerowane po kolei na dole strony.
Cytaty ze wskazaniem autora w formacie MLA (wytyczne odnośnie stylu na stronie: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01). Bibliografia umieszczona na końcu artykułu, w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów źródeł.

Język

Artykuły powinny być napisane w języku polskim lub angielskim (w którym to przypadku za zgodą autora zostaną przetłumaczone na język polski).
Słowo “larp” pisane małymi literami. Terminy obcojęzyczne wyróżnione kursywą, z ewentualnym wyjaśnieniem w nawiasie lub w przypisie.
Dopuszczalne skróty: MG, BG, BN, RPG, D&D. Inne skróty powinny być rozwinięte w nawiasie, gdy pojawiają się w tekście po raz pierwszy.
Teksty pisane w pierwszej osobie i styl nieformalny dopuszczalne.

Zdjęcia

Zachęcamy do załączania zdjęć i obrazków, wysyłanych jako oddzielne pliki w formacje JPG lub tiff.
Każde zdjęcie powinno być opisane w formacie: autor, osoby na zdjęciu, miejsce/wydarzenie, data.
Prosimy o zaznaczenie w tekście artykułu, gdzie powinny się pojawić dane zdjęcia.
Nie gwarantujemy, że wszystkie zdjęcia pojawią się w publikacji.
Kolorowe zdjęcia zostaną wydrukowane w czerni i bieli.

Prosimy NIE wklejać zdjęć do tekstu artykułu!

Prosimy nie wysyłać do publikacji zdjęć, do których autor artykułu nie ma prawa.

Biografie

Każdy autor proszony jest o przysłanie krótkiej notki biograficznej do 100 słów oraz swojego zdjęcia portretowego.

Redakcja

Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do: odrzucenia artykułu w każdym momencie; poproszenia o zmiany, wyjaśnienia lub dodatkowe informacje o tekście; poprawy błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych lub prośby o poprawki autora; przycinania, zmieniania kolorystyki i/lub kontrastu otrzymanych zdjęć.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

Dorota Trojanowska

e-mail: dorota.trojanowska[at]gmail.com

Ważne terminy:
 
20 października 2013
otwarcie zgłoszeń konceptów artykułów do publikacji
otwarcie zgłoszeń punktów programu

01 listopad 2013
otwarcie rejestracji online

01 grudnia 2013
ostateczny termin nadsyłania artykułów do publikacji

08 grudnia 2013
zamknięcie zgłoszeń punktów programu

23 grudnia 2013
ostateczny termin nadsyłania prezentacji do materiałów konferencyjnych
publikacja pełnego programu konferencji

03 styczeń 2013
rozpoczęcie konferencji

05 styczeń 2013
zakończenie konferencji

Listę prelegentów na tegorocznej KOLI będziemy uzupełniać w miarę napływu zgłoszeń. Kompletna lista zostanie opublikowana po zamknięciu programu konferencji, 15 grudnia 2013.
 
Jeśli chcesz dołączyć do grona tegorocznych prelegentów, po 20 października 2013

ZGŁOŚ PUNKT PROGRAMU

za pomocą FORMULARZA.